Σχετικά με την FOSSCOMM

Το FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting) είναι ένα συνέδριο που περιστρέφεται γύρω από το Ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και αφορά προγραμματιστές, κοινότητες ανοιχτού λογισμικού και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Κατά καιρούς έχει φιλοξενηθεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης FOSS (Free and Open Source Software) συγκεντρώνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους με αφορμή ένα πανελλαδικό γεγονός.

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου, και περιλαμβάνει παρουσιάσεις από διακεκριμένα μέλη του ελληνικού Ελεύθερου Λογισμικού (όπως το Fedora Project Greece) και Ανοικτού Λογισμικού (Ubuntu-gr, Chania LUG, κλπ), καθώς και εργαστήρια για διάφορα έργα ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού. Η παρακολούθηση του FOSSCOMM είναι δωρεάν και όλα τα έξοδα καλύπτονται από χορηγούς και δωρεές. Το συνέδριο οργανώνεται και λειτουργεί αποκλειστικά από μια εθελοντική οργανωτική επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη τουλάχιστον 2 οργανωτικών επιτροπών από προηγούμενες FOSSCOMM.